Nasreddin Hoca Fil Boyama Sayfası

6050

Kral bir gün köye bakması için gelen bir filini bırakır. Tüm köylü bu file bakmak için yiyeceklerini ve sularını verirler. Ancak fil hem çok yemek yiyor hem de bakımı çok zor bir hayvanmış. Fil köylülerin ekinlerini yemiş bitirmiş neredeyse ve bu da köylünün canına tak etmiş. Gitmişler akıl danışmak için Nasreddin hocaya… Nasreddin hoca da düşünür taşınır ve derki o zaman bu konuyu kraldan başkası çözemez onun için hepimiz birlik olup gidelim kralın karşısına… Tamam der bütün köylü ve yola düşerler. Nasreddin hoca önde köylü arkada kralın huzuruna çıkarlar. Nasreddin hoca başlar konuşmaya “kralım arkamda duran köylülerimiz ve biz artık halimizden memnun değiliz…” derken kral sormuş “hayırdır Nasreddin hoca hangi köylü soruyor, hangi köylü halinden memnun değil?” deyince Nasreddin hoca arkasına bakmış ki o da ne bütün köylü korkudan kralın kapıya gelince sessizce geri dönmüşler ve Nasreddin hocanın ruhu duymamış. Nasreddin hoca bakmış kelle koltukta yani köylüler yokken bir şey derse canı gidecek ve krala demiş ki; “kralım bizim köylüler bu filden çok memnun oldu. Onun eşini de isterler” demiş. Bunu duyan kral memnun olmuş ve dişi filin getireleceğini belirtmiş. Kapıdan çıkmış ki bütün köylüler Nasreddin hocanın yanına doluşmuşlar. Hayırdır hocam ne dedi kral deyince “müjde müjde kral file bakmanızdan çok memnun şimdi dişi fili de getirecek” demiş.

Nasreddin Hoca Fil Boyama Sayfası

Nasreddin Hoca Fil Boyama Sayfası

Print Friendly, PDF & Email

Related Articles & Comments

Güncel İş Fikirleri